Hợp Tác Với Chúng Tôi

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

SỰ KHÁC BIỆT được minh chứng thông qua những cơ hội mà chúng tôi mang lại. Chúng tôi hiểu, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP là một quá trình dài, bằng cách phối hợp giữa việc học tập, làm việc, giải trí và biến đổi để hướng về tương lai. Tại LE-KOSARI INTERNATIONAL, chúng tôi có một môi trường tốt nhất để bạn có thể phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Hãy đến và gia nhập cùng chúng tôi, để sự nghiệp và tài năng của bạn được tỏa sáng.

Chính sách hoa hồng hấp dẫn

Với mỗi tài sản bán được, bạn sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng cho mình. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Quyền ưu tiên tiếp cận

Bạn sẽ được quyền ưu tiên tiếp cận với các sản phẩm của chúng tôi trước khi chúng được đưa ra thị trường.

Tư vấn Tài sản chuyên môn

Chúng tôi sẽ thiết lập cho bạn một hướng dẫn Tư vấn Tài sản chuyên môn để bạn có thể nắm rõ các quy trình và thực hiện công việc một cách thuận lợi nhất.

Khách hàng độc quyền

Chúng tôi sẽ thiết lập cho bạn một hướng dẫn Tư vấn Tài sản chuyên môn để bạn có thể nắm rõ các quy trình và thực hiện công việc một cách thuận lợi nhất.

Vui lòng gửi CV và thư giới thiệu của bạn đến admin@le-kosari.com. Thông tin được gửi sẽ được xử lý một cách nghiêm ngặt và chỉ dùng với mục đích tuyển dụng.